Rapport_analyses_palynologiques_Karelsle_PREBOREAL_Waldbillig_vFINALE